Svet-Stranek.cz
Amaterský fotograf, snad i cestovatel...
Frajkor Jaroslav

Údolí Echerntal:Amaterský fotograf, snad i cestovatel...

Údolí Echerntal

Do údolí Echerntal
Vodopády a ledovcové mlýny


Výchozí bod: Hallstatt-Lahn, 511 m (parkoviště
u autobusového nádraží)
Ráz cesty: působivé putování údolím po
širokých cestách a příkrých a úzkých, ale
dobře zábradlím jištěných stezkách i po
dřevěných schodech (při záplavě jsou také
zaplaveny
Doba pochodu: k Waldbachstrub 1 hod.,
přes ledovec zpět 1,5 hod.
Výškový rozdíl: 280 m
Opěrné body: hostince v Hallstattu, hostinec
Hirlatz v Echerntal
Mapa: KOMPASS č. 20


Údolí Echerntal ohraničené
zvláštně tvarovanými obrov -
skými stěnami nabízí dvě mimořádné
přírodní zajímavosti: soutěsku
Waldbachstrub, do které
padá hřmící vodopád z roz pou -
štějícího se sněhu Hallstatt ského
ledovce a také ledovcovou za -
hradu. Tady se jedná o pro -
hlubně ve skále, které byly vy -
mlety vodou z ledovců z doby
ledové před přibliž ně 12 000 lety.
Přístup: Jdeme od autobusového
nádraží přes hlavní ulici k cestě
Echerntalweg a zde ke správě
solivaru, kde je křížení s ulicí
Salzbergstraße. Krátce potom
jdeme vpravo po označení č. 641
a pokračujeme dále podél kříže
Kreuzstein. Na následující odbočce
se dáme rovně směrem
k někdejšímu hostinci Zur Dachsteinwarte.
Zde přímo do lesa
a přes Binderwiese pod vodopád
Schleierfall. Stoupáme poněkud
vzhůru k dalšímu rozcestí: dále
pokračujeme nahoru doprava,
mineme odbočku na Gangsteig
a brzo jsme u vyhlídky před soutěskou
Waldbachstrub.

Zpáteční cesta: opět zpátky až
k odbočce Malerweg, která směřuje
vpravo dolů k lesnímu potoku.
Za mostem krátce vzhůru, až k odbočce
dobře přístupné pěšiny, vedoucí
k ledovcové zahradě. Stezka
se vine příkrou lesní strání a potom
mezi impozantními ledovcovými
útvary – žlábkovými škrapy
a závrty – až k mostu přes Dürrenbach
a vyasfaltovanou lesní
ces tou na Echerntal. Zde odbočíme
vlevo dolů podél opodál stojícího
Simonyho památníku.
Z parko viště v údolí Echerntal se
dáme buď cestou k hostinci Hirlatz
a dále směrem na Lahn –
nebo vlevo přes lesní potok
a vpravo zpět na Echerntalweg.


HEITZMANN, WOLFGANG. Velký turistický průvodce Solná komora.Redakce českého vydání Mgr. Eva Jansa. 1. Vydání 2009. KOMPASS-Karten GmbH-Rum/Innsbruk-Österreich.319s.
návštěvníků stránky
celkem15 454
tento týden16
dnes3