Svet-Stranek.cz
Amaterský fotograf, snad i cestovatel...
Frajkor Jaroslav

Gosauská jezera:Amaterský fotograf, snad i cestovatel...

Gosauská jezera

Gosauská jezera
“Vodní život” pod masivem Dachstein


Výchozí bod: hostinec u Předního Gosauského
jezera, 937 m (příjezd od Gosau-Vordertal
7 km, také autobusové spojení)
Ráz cesty: jednoduché, příjemné putování
údolím po širokých cestách; kolem Předního
Gosauského jezera byla vybudována tematická
stezka se zajímavými informacemi
Doba pochodu: k Zadnímu Gosauskému jezeru
2 hod., zpět 1,5–2 hod.
Výškový rozdíl: 240 m
Opěrné body: hostinec u Předního Gosauského
jezera, Seeklausalm, Niedere Holzmeisteralm,
Holzmeisteralm (Hintere Gosauseealm).
Mapa: KOMPASS č. 20.

Klasický pohlednicový motiv:
Přední Gosauské jezero před
třpytící se ledovcovou kulisou pohoří
Dachsteinu, vpravo zakryté
špicemi cimbuří horského hřbetu
Gosau. Oblíbená cesta kolem
Předního Gosauského jezera je
v současné době, po vybudování
zajímavé tématické cesty „Wa-
Serleben“, ještě atraktivnější. Na
odbočce k Zadnímu Gosauskému
jezeru poznáme na vlastní kůži divokou
vysokohorskou krajinu,
která nemá v Solnohradsku sobě
rovnou.
K Zadnímu Gosauskému jezeru:
Jdeme po tematické cestě podél
Předního Gosauského jezera, kolem zastavení
„Meer imStein“ (Kamenné
moře), „Wasserlauschen“
(Naslouchání vodě) nebo „Archimedische
Spirale“ (Archimédova
spirála). Od ústí úzké cesty na jižním
břehu pokračujeme do údolí
po lesní cestě a kolem pastviny
Niedere Holzmeisteralm. Pod vodopádem
Launigg cesta stoupá
na Luegbichl. Lesem dojdeme
k Zadnímu Gosauskému jezeru.
U rozcestí na jižním břehu se
dáme vlevo na Holzmeisteralm.
Cesta zpět: Stejnou trasou – nakonec
však vlevo po tématické
cestě, která vede na jižním břehu
Předního Gosauského jezera a kolem
pastviny jezerní nádrže.


HEITZMANN, WOLFGANG. Velký turistický průvodce Solná komora.Redakce českého vydání Mgr. Eva Jansa. 1. Vydání 2009. KOMPASS-Karten GmbH-Rum/Innsbruk-Österreich.319s.
návštěvníků stránky
celkem15 454
tento týden16
dnes3